MCY Review : Wealth Creation Making Sen$e of STI

wealthstirev
 
Program ini diadakan bagi meningkatkan kesedaran stakeholders dalam ekosistem STI termasuk Kementerian, Jabatan, agensi GLC dan MKD, Institusi Penyelidikan, IPTA, IPTS serta wakil daripada industri terhadap kepentingan STI dalam memacu pertumbuhan ekonomi baharu negara.
Program ini turut diselaras bersama MCY Review 2018 yang bertujuan untuk membincangkan pencapaian MCY 2017, penambahbaikan program dan perkongsian input pelaksanaan MCY dengan pihak berkepentingan.
 
Tarikh : 28 Mac 2018 (Rabu)

Masa:  8.30 pagi – 4.30 petang

Tempat :Putra Hall B2 - Putrajaya International Convention Centre (PICC)

 

Muat turun Slaid Pembentangan:

1. MCY in Retrospect

2. MCY Openspace

3. IP Journey Commercialisation (Institute Medical Research)

4. IP Journey Commercialisation (Agensi Nuklear Malaysia)

5. IP Journey Commercialisation (MARDI)

6. Platcom Ventures Sdn Bhd

 • agensi agensi agensi agensi
 • agensi agensi agensi agensi agensi
 • agensi agensi agensi agensi agensi
 • agensi agensi agensi agensi agensi
 • agensi agensi agensi agensi agensi
 • agensi agensi agensi agensi agensi
 • agensi agensi agensi agensi agensi
 • agensi agensi agensi agensi agensi
 • agensi agensi agensi agensi agensi
 • agensi agensi agensi agensi agensi
 • agensi agensi agensi MCY angkasa MCY CREAM
 • MCY JMG MCY TNB Research MCY JKR agensi agensi
 • agensi MCY uitm agensi agensi MCY UTHM
 • MCY uts MCY UNIMAS new MCY UNISZA MCY UPNM MCY UPSI
 • MCY utk MCY USIM MCY UMT MCY UTEM MCY MMU
 • MCY IIUM MCY YIM
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • MCY uitm
 • MCY angkasa
 • MCY CREAM
 • MCY JMG
 • MCY TNB Research
 • MCY JKR
 • agensi
 • agensi
 • agensi
 • MCY uitm
 • agensi
 • agensi
 • MCY UTHM
 • MCY uts
 • MCY UNIMAS new
 • MCY UNISZA
 • MCY UPNM
 • MCY UPSI
 • MCY utk
 • MCY USIM
 • MCY UMT
 • MCY UTEM
 • MCY MMU
 • MCY IIUM
 • MCY YIM

Hubungi Kami

Sekretariat Tahun Pengkomersialan Malaysia

Bahagian Pemindahan Teknologi dan Pengkomersialan R & D

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

Aras 2, Blok C4, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 WP Putrajaya

Emel: sekretariatmcy@mestecc.gov.my

Tel: 03-8885 8353/8537/8541/8539

Faks : 03-8889 2996

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

Pautan Pantas

Jumlah Pelawat