Landskap STI

Landskap STI 23032017 IP

 

AGENSI BILANGAN PRODUK
AGENSI / INSTITUT PENYELIDIKAN  
1. FRIM 5
2. IMR 5
3. IPP 5
4. LGM 5
5. LKM 5
6. MARDI 5
7. MIMOS 8
8. MPOB 5
9. NUKLEAR 5
10. SIRIM 7
11. NAHRIM 5
12. STRIDE 5
13. NIBM 9
Jumlah 74
AGENSI PEMBANGUNAN TEKNOLOGI
1. ATSB 5
2. MDeC 5
3. TPM 7
4. CYBERSECURITY 3
5. NANO MALAYSIA 5
6. YIM 6
7. BIOECONOMY CORPORATION 11
8. MTDC 8
Jumlah 50
UNIVERSITI PENYELIDIKAN
1. UKM 6
2. UM 5
3. UPM 13
4. USM 14
5. UTM 5
Jumlah 43
JUMLAH KESELURUHAN 167

Hubungi Kami

Sekretariat Tahun Pengkomersialan Malaysia

Bahagian Pemindahan Teknologi dan Pengkomersialan R & D

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

Aras 2, Blok C4, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 WP Putrajaya

Emel: sekretariatmcy@mestecc.gov.my

Tel: 03-8885 8353/8537/8541/8539

Faks : 03-8889 2996

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

Pautan Pantas

Jumlah Pelawat