Hubungi Kami

BORANG ADUAN/MAKLUMBALAS

Hubungi Kami

SEKRETARIAT TAHUN PENGKOMERSIALAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMINDAHAN TEKNOLOGI DAN PENGKOMERSIALAN R&D
KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM (MESTECC)
ARAS 2, BLOK C4, KOMPLEKS C
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62662 WP PUTRAJAYA

Emel: sekretariatmcy[at]mestecc[dot]gov[dot]my
Tel: 03-8885 8353/8537/8541/8539
Faks : 03-8889 2996